2444301095 Στρ. Γρ. Γουλιανού 73, Παλαμάς, Καρδίτσα titaniageusi@gmail.com